THÔNG SỐ XE TẢI

Thông số xe tải chở hàng

Thông số xe tải chở hàng

Xe tải chở hàng phổ biến, thường dùng trong dịch vụ vận tải Xe tải 2.5 tấn Đây là dòng xe tải chở hàng được